Social Return per contract


Als u niet zoveel aanbestedingen per jaar heeft of u wilt deze methodiek eens proberen dan kunt u gebruik maken van deze nieuwe dienst. Wij verzorgen gedurende het aanbestedingstraject en de contractperiode de uitvoering van Social Return tegen een vaste prijs.

Wat doen wij:

  • U ontvangt de juiste bestekteksten betreffende de Social Return verplichting
  • Wij beantwoorden de vragen aangaande Social Return in de nota van inlichtingen
  • Na gunning van de opdracht stellen wij in samenspraak met de opdrachtnemer een plan van aanpak op.
  • Wij faciliteren de opdrachtnemer bij de invulling van zijn/haar Social Return verplichting
  • Wij monitoren de voortgang en stellen indien nodig het plan van aanpak bij
  • Wij verzorgen de eindevaluatie en rapporteren over het behaalde resultaat

Wat doet u:

  • U hoeft alleen de aanbesteding aan te melden en wij verzorgen de rest!

Inzicht op ieder gewenst moment! (ook door de opdrachtnemer)

Omdat wij gebruik maken van de Bouwblokken-WIZZR van Provijf heeft u, op ieder gewenst moment, inzicht en dus grip op de voortgang.