Social Return


Kenmerkend voor de bouwblokken-aanpak is de structuur waarbij bouwblokken met een transparante waardebepaling door de opdrachtnemer op maat kunnen worden gestapeld tot de gewenste Social Return-verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden maar om vanuit een creatieve dialoog een duurzame en succesvolle relatie met een werkgever op te bouwen. Een insteek die mede vanwege de bredere toepasbaarheid niet alleen op de korte termijn maar ook op de langere termijn een hoger aantal plaatsingen oplevert voor de gemeente.

Hoe werkt het

De opdrachtnemer kan zelf, in samenspraak met bureau Social Return (BSR), de verschillende Social Return inspanningen combineren in een voor hem/haar optimale mix. De opdrachtnemer weet vooraf welke waarde aan de verschillende inspanningen wordt toegekend. Ook is losgelaten dat Social Return moet worden gerealiseerd in het aangenomen werk. De opdrachtnemer mag dit ook op een andere plek binnen het bedrijf realiseren of zelfs bij een toeleverancier.

Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kan een opdrachtnemer Social Return veel beter inpassen in zijn/haar bedrijfsvoering. Zo wordt er niet alleen Sociaal Rendement maar ook Economisch Rendement gerealiseerd door de opdrachtnemer.

De bouwblokken

Om de waarde van de inspanningen voor de Social Return-verplichting te kunnen meten, wordt de te realiseren waarde van de trajecten uitgedrukt in een relatieve inspanningswaarde van de opdrachtnemer om een medewerker 1 jaar in dienst te nemen. Deze inspanningswaarde is niet gerelateerd aan de werkelijke uitgave aan uitkeringen, maar is onderling gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt. Een opdrachtnemer kan zelf bepalen welke bouwblokken in zijn situatie gestapeld worden tot de waarde van de Social Returnverplichting is bereikt.

In onderstaand schema zijn de waarden aangegeven. Hiermee wordt van te voren transparant aangegeven aan de opdrachtnemer, hoe er aan het einde van de overeenkomst gemeten wordt.

Bouwblokken Tabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bepaling van de waarde van de MVO-activiteiten is een systematiek ontwikkeld zodat de Social Return waarde van MVO-activiteiten op een transparante en herhaalbare wijze kunnen worden bepaald.

Totaal Concept

Voor aansprekende resultaten is meer nodig dan bestekteksten en bouwblokken. Daarom hebben wij ook oplossingen ontwikkeld voor o.a. het creëren van draagvlak, de implementatie en het inrichten van de organisatie en het leveringsproces. Op deze wijze ondersteunen we van idee tot daadwerkelijk resultaat.