Visie en Pijlers


Visie

Wij hebben beide methodes ontwikkeld vanuit de visie dat het contact met een werkgever een wezenlijk andere inrichting van de organisatie vergt dan de gebruikelijke dienstverlening. Een werkgever heeft namelijk een keus om met ons samen te werken op het gebied van personeel. Een vergunning kan hij alleen bij de overheid krijgen maar personeel is op vele manieren te werven. Alleen een appèl op het sociale gevoel van de werkgever of financiële prikkels in de vorm van subsidies werken slechts in (bijzonder) beperkte mate. De organisatie moet dan ook ingericht worden op basis van het verlenen van (professionele) service in werving en selectie van personeel; we worden tenslotte in de ogen van de werkgever vergeleken met marktpartijen.

 

Pijlers

De (door)ontwikkeling van onze beide dienstverleningsconcepten zijn gebaseerd op de volgende pijlers:

 1. Innovatie: het vooruitlopen op de ontwikkelingen in de sociale zekerheid
  1. (Financiële) belang van uitplaatsen neemt alleen maar toe
  2. Budgetten nemen verder af
  3. Veranderende wetgeving
 2. Meetbare meerwaarde: Elke ontwikkeling moet leiden tot een verhoging van de effectiviteit en/of efficiency
  1. Aanpakken moeten meetbaar zijn
  2. Moeten een duidelijke (meetbare) meerwaarde hebben op bestaande aanpakken
 3. Full-service dienstverlener
  1. Onze producten/diensten/medewerkers moeten u ondersteunen gedurende de gehele cyclus
  2. Onze aanpakken bestrijken alle aspecten van Social Return en de werkgeversbenadering