Starterkit Social Return


De starterkit is ontwikkeld om de implementatie van de bouwblokken methode te versnellen zonder kwaliteit te verliezen. Deze starterkit kan ingezet worden ter ondersteuning van de eigen projectleider of kan worden gebruikt door de projectleider van het Expertisecentrum. De starterkit is gebaseerd op de best practices van eerdere implementaties. Hierdoor kan snel (en op een professioneel niveau) worden gestart met Social Return. Dit wordt dan, gedurende het implementatie proces, verder toegespitst op uw specifieke situatie en wensen.

Inhoud Starterkit

De Starter Kit Social Return bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Blauwdrukken
 • Beschrijving Bouwblokkenmethode
 • Implementatieplan
 • Standaarddocumenten
  • Bestekteksten
  • Procesbeschrijvingen
   • Leveringsproces
   • Controle cyclus
   • Rapportage proces
   • Profielen
   • Communicatieplan
 • 2x Inspiratiesessie
 • 2 dagdelen implementatiebegeleiding
 • 4 uur telefonische vraagbaak
 • 2x deelname aan expertisegroep Social Return
 • Evaluatie implementatie
 • 2 dagdelen naar keuze in te vullen met:
  • Opleiding Social Return Gesprekstechnieken
  • Sollicitatiebegeleiding
  • Inspiratiesessie
  • Implementatiebegeleiding