Onderhoudskit voor Social Return


GereedschapskistDe onderhoudskit is specifiek ontworpen voor die gemeenten die de bouwblokken-aanpak langer dan 1 jaar geleden hebben geïmplementeerd. Ook de bouwblokken-aanpak heeft regelmatig onderhoud nodig om o.a. te voldoen aan de nieuwe wettelijke kaders, maar ook aan een veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast heeft het Expertisecentrum in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verfijnen en aanvullen van de aanpak, inclusief de ontwikkeling van nieuwe tools.

 3 varianten

Om te voldoen aan de verschillende wensen bieden wij 3 varianten van de onderhoudskit aan. Hieronder vindt u de beschrijving van de 3 varianten:

  1. Klein onderhoud
    U heeft in de afgelopen 18 maanden de bouwblokken-aanpak geïmplementeerd, u bent tevreden over de gang van zaken, de resultaten zijn conform verwachting en u hebt het gevoel dat in vrijwel alle aanbestedingen Social Return is opgenomen. Dan is het klein onderhoud iets voor u. U krijgt de laatste bestekteksten (toegeschreven op de nieuwe aanbestedingswet), de laatste variant van de Bouwblokken-tabel en de teksten voor publicatie op Intra- en Extranet. Gedurende een dagdeel worden de wijzigingen met de betrokkenen doorgenomen en wordt antwoord gegeven op eventuele vragen.
  2. Groot onderhoud
    U heeft Social Return meer dan 18 maanden geleden geïmplementeerd, op zich bent u tevreden met de gang van zaken maar u heeft de afgelopen tijd geen tijd gehad om de aanpak verder te ontwikkelen of u bent er niet zeker van of alle procedures nog worden gevolgd. Dan adviseren wij u om voor groot onderhoud te kiezen. Naast de activiteiten uit het klein onderhoud worden de kritieke processen bekeken en daar waar nodig krijgen die een update.
  3. Optimalisatie
    U vraagt zich af of er misschien meer resultaat te bereiken is, of u krijgt niet snel genoeg inzicht in de resultaten, of u moet een evaluatie aan uw bestuurders toezenden. Dan is de optimalisatie-variant voor u de juiste keuze. U krijgt alle activiteiten uit het grote onderhoud maar daarbovenop worden de resultaten geanalyseerd, mogelijke verbeterpunten opgemerkt en uitgewerkt. Ten slot krijgt u een schriftelijke vastlegging van de stand van zaken.

In onderstaande tabel worden de 3 varianten met elkaar vergeleken:

tabel onderhoudskit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks onderhoud

U kunt deze onderhoudskit ook direct voor een aantal jaren vastleggen. Naast een financieel voordeel hoeft u zich dan geen zorgen te maken dat u updates gaat missen en dat uw aanpak aansluit bij de wettelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij adviseren om elke 2 of 3 jaar te kiezen voor groot onderhoud en de overige jaren voor klein onderhoud. U kunt kiezen uw onderhoud voor de komende 2, 3 of 5 jaar vast te leggen.