Implementatie


Mocht u geen eigen projectleider beschikbaar hebben of deze heeft onvoldoende tijd om alle activiteiten uit te voeren dan kunnen wij u ondersteunen. Voor het uitvoeren van een enkele activiteit tot het verzorgen van de gehele implementatie.

Implementatie Social Return

Indien wij de gehele implementatie verzorgen maken onze consultants natuurlijk gebruik van onze starterkit. Ervaringen uit eerdere implementaties hebben geleerd dat wij in staat zijn om binnen 3 maanden (na bestuurlijke goedkeuring) de eerste concrete resultaten te boeken. De gemiddelde doorlooptijd van de implementatie is minimaal 6 en maximaal 18 maanden o.a. mede afhankelijk van de grootte van de organisatie, de wijze waarop inkoop is georganiseerd en de snelheid van de bestuurlijke besluitvorming.

Aanpak voor implementatie

De aanpak voor de implementatie is gericht op het zo snel mogelijk boeken van de eerste resultaten. Hierdoor worden de “eigen” voorbeelden gecreëerd die belangrijk zijn voor het brede draagvlak binnen de organisatie. Daarnaast wordt vanaf het eerste moment ervaring met de Social Return methode opgedaan zodat men de aanpak sneller en beter kan toespitsen.